Môn học Giới trong lãnh đạo, quản lý +Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Môn học Giới trong lãnh đạo, quản lý +Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Lịch hoc môn Giới trong lãnh đạo, quản lý

  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP LỚP CCLLCT C5 BỘ, NGÀNH TW 2018
  (Tháng 12/2018)
    Môn học Giới trong lãnh đạo, quản lý +Giáo dục quốc phòng và an ninh    
    Từ ngày 18/12 đến ngày 28/12/2019    
    Địa điểm Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
               
  Thứ Ngày Buổi Loại KH Tên chuyên đề Tên giảng viên Ghi chú
  MÔN GIỚI TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
  Ba 18/12/2018 Sáng Học CÐ1: Tổng quan về bình đẳng giới trên thế giới và ở Việt Nam TS. Thân Ngọc Anh ĐTGV: 0919083420 - 
  Ba 18/12/2018 Chiều Học CÐ2: Luật pháp, chính sách và bộ máy thúc đấy bình đẳng giới ở Việt Nam TS. Thân Ngọc Anh  
  19/12/2018 Sáng Học CÐ3: Bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và giải pháp TS. Nguyễn Thị Thanh Hà ĐTGV: 0937080116 - 
  19/12/2018 Chiều Học CÐ4: Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý thúc đẩy bình đẳng giới TS. Nguyễn Thị Thanh Hà  
  Năm 20/12/2018 Sáng Học CÐ4: Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý thúc đẩy bình đẳng giới ThS. Chế Công Tâm ĐTGV: 0909499563 - 
  Năm 20/12/2018 Chiều Thảo luận   ThS. Chế Công Tâm  
  Sáu 21/12/2018 Sáng THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
  Sáu 21/12/2018 Chiều THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
  MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
  Hai 24/12/2018 Sáng Học CÐ1: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới TS. Lê T. Thanh Hương ĐTGV:
  0903 322 107
  Xe đón
  Hai 24/12/2018 Chiều Học CÐ2:  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay TS. Lê T. Thanh Hương  
  Ba 25/12/2018 Sáng Học CÐ3: Sự hình thành, phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam và vận dụng vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ThS. Phạm Văn Khuynh Xe đón,
  ĐT 0978446296
  Ba 25/12/2018 Chiều Học CÐ4: Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới ThS. Phạm Văn Khuynh  
  26/12/2018 Sáng Học CÐ5: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam   TS Phạm Quốc Văn Xe đón,
  ĐT 0983495593
  26/12/2018 Chiều Học CÐ6: Những vấn đề cơ bản về an ninh phi truyền thống ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay  TS Phạm Quốc Văn  
  Năm 27/12/2018 Sáng Học CÐ7: Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới ThS. Võ Viết Chiến ĐTGV: 0908224676
  Xe đón 
  Năm 27/12/2018 Chiều Học CÐ8: Chiến lược biển, đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ThS. Võ Viết Chiến  
  Sáu 28/12/2018 Sáng Thảo luận   ThS. Võ Viết Chiến  

   

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper